Κόκκορης Σ.Παναγιώτης

Βαθμίδα: Καθηγητής

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79350
email: pkokkor@arch.duth.gr
Διεύθυνση: Νέο Κτήριο Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια Ξάνθης 67100

Βιογραφικό