Πολυχρονόπουλος Δημήτρης

Βαθμίδα: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Αστικός σχεδιασμός και Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: σχέση κτιρίου με το τοπίο

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τόπος - Κατασκευή (Εργαστήριο Β)
Αστικός Σχεδιασμός - Προγραμματισμός Και Σύνθεση Αστικών Χώρων Ι
Αστικός Σχεδιασμός - Προγραμματισμός Και Σύνθεση Αστικών Χώρων ΙΙ
Σχεδιασμός Τοπίου και Αρχιτεκτονική
Γενική Κτιριολογία I
Γενική Κτιριολογία II

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός

Βιογραφικό: Βιογραφικό σημείωμα

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79343
email: dpolychr@arch.duth.gr

Βιογραφικό