Βουτετάκη Μαριστέλλα


Βαθμίδα: Λέκτορας

Τομέας: Δoμικής Επιστήμης Και Τεχvoλoγίας

Γνωστικό Αντικείμενο:


Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Στατική Του Στερεού Σώματος – Δομική Στατική Ι
Αντοχή Των Υλικών - Δομική Στατική ΙΙ
Ωπλισμένο Σκυρόδεμα - Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Μεταλλικοί, Ξύλινοι Και Μεικτοί Φορείς
Τεχνολογία Σκυροδέματος – Δομικά Υλικά ΙΙΙ

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

Προσωπική ιστοσελίδα:
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410
Φαξ:
email: mvouteta@arch.duth.gr
Διευθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό