Πρόσκληση όγδοης (8ης) συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ. την Πέμπτη 16-02-2017, ώρα 11:30Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Πρόσκληση συνέλευσης.PDF


08-02-2017 (mgaroufa)