Διαβίβαση εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για διακοπή ρεύματος το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Απριλίου 2017 στη Νότια πλευρά της Πανεπιστημιούπολης ΚιμμερίωνΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ.pdf.pdf


07-04-2017 (mgaroufa)