Τελικά αποτελέσματα, 1ης Προκήρυξης για υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων, ανά ΑΕΙΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. 1.EmailContent.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. Αποτελέσματα 1ης Προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ.pdf


06-07-2017 (mgaroufa)