Υπενθύμιση.Διήμερο Συνέδριο ΕΚΔΔΑ με θέμα "Δημόσιες Υπηρεσίες στη Μεόγειο" 19 και 20 Οκτωβρίου2017Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 2.EmailContent.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. Programme ATHENES 2017 LMDP FINAL.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. LMDP_Invitation.pdf


12-10-2017 (mgaroufa)