Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία και Θεωρία Αρχιτεκτονικής-Αρχιτεκτονική Μορφολογία-Αποκαταστάσεις"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΤΕΕ6ΗΛ246ΨΖΥ1-4ΒΓ.pdf


16-11-2017 (mgaroufa)