ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΟΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Δ.Π.Θ."Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Προκήρυξη-Κανονισμός.PDF


10-01-2018 (mgaroufa)