Επανάληψη της 6ης/06-02-2018 συνεδρίασης του Τ.Α.Μ., λόγω έλλειψης απαρτίας μετά την αποχώρηση μέλους ΔΕΠΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. Επανάληψη της 6ης συνεδρίασης.pdf


06-02-2018 (mgaroufa)