Διαβίβαση εγγράφων. Προκηρύξεις θέσεων Τομεακών Γραμματέων του Υπουργείου ΔικαιοσύνηςΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. 8.EmailContent.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΩΓΥΕΩ-ΕΞΔ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. 6ΗΦ8Ω-ΧΦΓ.pdf


06-02-2018 (mgaroufa)