Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Π.Σ. στο γν. αντικείμενο "Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ΚαθηγητήΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. 8.EmailContent.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΩΠΧΣ469Β7Λ-7ΝΧ.pdf


07-03-2018 (mgaroufa)