Ενημέρωση σχετικά με την έγκριση Μαθητικών Διαγωνισμών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων