Πρόσκληση εκλογής για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή της Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο γν. αντικείμενο "Δομική Επιστήμη και Σχεδιασμός Ενισχύσεων σε Δομικά Στοιχεία Σκυροδέματος"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Πρόσκληση 63ΚΘ46ΨΖΥ1-Ι5Υ.pdf


16-05-2018 (mgaroufa)