Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Δ.Π.Θ."Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ.pdf


10-07-2018 (mgaroufa)