Προκήρυξη Προγραμμάτων Υποτροφιών Ακαδ. Έτους 2019-2020 για Έλληνες Πολίτες