Έγκριση του Εξειδικευμένου Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Έγκριση κανονισμού.pdf


08-10-2018 (mgaroufa)