Ενημέρωση για τη δράση "σπουδάΖΩ" Περιφέρειας Στερεάς ΕλλάδαςΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΠΟΥΔΑΖΩ.pdf.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_σπουδάΖΩ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ_σπουδάΖΩ.pdf


09-04-2019 (mgaroufa)