Διαβίβαση Κανονισμού για το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών στο ΔΠΘ