Πρόσκληση Εκπ/κών των Σχολείων Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης.