Απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ των αποφοίτων της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ως πρόσθετο προσόν διορισμού.