Ορκωμοσία αποφοιτούντων προπτυχιακών φοιτητών (Νοέμβριος 2019)