Νέο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2019-2020