Αρχείο ανακοινώσεων

20/03/2018: Προκήρυξη θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδ. έτος 2018-2019
20/03/2018: Ανακοίνωση προκήρυξης-επαναπροκήρυξης για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδ. έτος 2017-2018
19/03/2018: Ανακοίνωση πραγματοποίησης Διάλεξης ΤΑΜ/ΔΠΘ
19/03/2018: Διακρίσεις Φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
15/03/2018: Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακαδ. έτους 2017-2018
15/03/2018: 30 Υποτροφίες πολιτιστικής διαχείρισης
15/03/2018: Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
15/03/2018: Έναρξη δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2017-2018
13/03/2018: Αποτελέσματα Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
08/03/2018: Προκηρύξεις θέσεων σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς
08/03/2018: Πλήρωση θέσεων με απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων σε Γραφεία Συντονιστικών Εκπαίδευσης εξωτερικού
08/03/2018: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης στην ΕΓΔΙΧ
08/03/2018: Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
08/03/2018: Ημέρα της γυναίκας, συζήτηση-παρουσίαση
07/03/2018: Διοργάνωση Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα "Οχυρώσεις της Οθωμανικής Περιόδου στο Αιγαίο", 30-31 Οκτωβρίου 2018 στη Μυτιλήνη
07/03/2018: Πρόσκληση σε Ημερίδα για τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, Αθήνα, 15-03-2018
07/03/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Π.Σ. στο γν. αντικείμενο "Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
07/03/2018: Έναρξη δήλωσης μαθημάτων και ανανέωσης εγγραφής για το ακαδ. έτος 2017-2018
07/03/2018: Έπαινος "Καλύτερου Πρώτου Έργου Νέου Αρχιτέκτονα 2013-2017", σε φοιτήτριες του Τ.Α.Μ. του Δ.Π.Θ.
06/03/2018: Πρώτη ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας
06/03/2018: Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
05/03/2018: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"
05/03/2018: Ε.Μ.Π. 9022/18/Β14 Δημοσίευση Προκήρυξης
05/03/2018: Απόφαση Συγκλήτου. Συμμετοχή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. στην 4η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομικής Αποκατάστασης
05/03/2018: Τελική δημόσια εξέταση κρίση διατριβής του υποψήφιου Διδάκτορα κ. Παναγιώτη Δούρου
02/03/2018: Πρόσκληση 7η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ.
02/03/2018: Ανακοίνωση δημοσίευσης Πρυτανικής Πράξης
02/03/2018: Διεθνές συνέδριο με τίτλο "Το Bauhaus και η Ελλάδα"
01/03/2018: Εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας
23/02/2018: Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Εαρινό Πρόγραμμα Μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
23/02/2018: Παρουσίαση μαθήματος "Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙΙ" 6ου εξαμήνου
20/02/2018: Ανακοίνωση προγραμμάτων υποτροφιών Σλοβακίας και Λετονίας
20/02/2018: Πρόγραμμα Υποτροφιών Κορέας για μεταπτυχιακές σπουδές
20/02/2018: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.Υποτροφίες σε Έλληνες βάσει διμερών μορφωτικών συμφωνιών-ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
20/02/2018: Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδ έτος 2018-2019
15/02/2018: 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+TRAINEESHIPS 2017-2018
15/02/2018: Δημοσίευση μιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρντος για πρόσληψη τριών διδασκόντων στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
15/02/2018: Προκηρύξεις για θέσεις σε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς
15/02/2018: Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών
14/02/2018: Δημοσίευση Προκήρυξης πέντε (5) θέσεων Καθηγητών, στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο
06/02/2018: Διαβίβαση εγγράφων. Προκηρύξεις θέσεων Τομεακών Γραμματέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης
06/02/2018: Επανάληψη της 6ης/06-02-2018 συνεδρίασης του Τ.Α.Μ., λόγω έλλειψης απαρτίας μετά την αποχώρηση μέλους ΔΕΠ
05/02/2018: Πρόγραμμα Εξετάσεων Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018
02/02/2018: Παράταση διανομής, διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018
01/02/2018: Πρόσκληση. 6η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ.
01/02/2018: Διάθεση της αίθουσας συνεδριάσεων της Π.Σ.
01/02/2018: INTERNATIONAL STUDENT WEEK IN BELGRADE-ISWIB 2018
29/01/2018: Επιστημονική, ερευνητική και τεχνολογική συνεργασία με Καζαχστάν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS PLUS και HORIZON 2020
22/01/2018: Συμμετοχή σε ανοικτή διαβούλευση-πλατφόρμες Καινοτομίας
22/01/2018: Διοργάνωση 10ης Συνόδου Κορυφής Νέλσον Μαντέλα για την Ειρήνη στο πλαίσιο εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου 73ης Συνόδου ΓΣΗΕ
22/01/2018: Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ.
19/01/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Ακαδ. Ιδρύματα για συμμετοχή στις Επιτροπές Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων περιόδου 2018-2020
18/01/2018: Διαβίβαση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προβολή ερευνητικών έργων
16/01/2018: Πρόγραμμα υποτροφιών του ASEM-DUO
16/01/2018: Υποτροφίες Αριστείας Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα - Πρόγραμμα SIEMENS
15/01/2018: Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018
12/01/2018: Πρόσκληση. 4η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ.
12/01/2018: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
12/01/2018: Παράταση δηλώσεων και διανομής, διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018
12/01/2018: Πρόγραμμα Υποτροφιών Πανεπιστημίου ADA στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν
11/01/2018: Διαβίβαση εγγράφων
10/01/2018: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΟΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Δ.Π.Θ."
10/01/2018: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018
10/01/2018: Athens Science Festival (ASF2018), 24-29 Απριλίου 2018-Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων
10/01/2018: Πρόγραμμα Υποτροφιών Ινδονησίας
08/01/2018: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης
08/01/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α΄33) όπως ισχύει
08/01/2018: Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
08/01/2018: Πρόγραμμα Υποτροφιών Ινδονησίας
05/01/2018: Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης της ΓΣΕΣ την Τρίτη 09-01-2018, ώρα 13:00
05/01/2018: Πρόσκληση συγκρότησης εκλεκτορικού την Τρίτη 9 Ιανουαρίου, ώρα 12:30
05/01/2018: Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ.
04/01/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ"
22/12/2017: Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018
21/12/2017: Προκηρύξεις Α.Π.Θ.-ΦΕΚ τ.Γ΄(2017)
21/12/2017: Παράταση δηλώσεων και διανομής, διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018
21/12/2017: Ανακοίνωση προκήρυξης μίας θέσης Καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
21/12/2017: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
21/12/2017: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
20/12/2017: Υποτροφίες Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών Ουγγαρίας για το ακαδ. έτος 2017-2018
20/12/2017: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας των ειδικών Δράσεων "ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ"
20/12/2017: Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, "ERASMUS for Public Administration"
20/12/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016
21/11/2017: Συγκρότηση Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ,ΕΕΠ στα συλλογικά όργανα των Σχολών, των Τμημάτων και των Τομέων του Δ.Π.Θ.
20/11/2017: Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχαικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το Εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2017-2018
20/11/2017: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ.
16/11/2017: Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία και Θεωρία Αρχιτεκτονικής-Αρχιτεκτονική Μορφολογία-Αποκαταστάσεις"
16/11/2017: Πρόσκληση.2η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ.
16/11/2017: Πρόσκληση.1η συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Α.Μ.
15/11/2017: Έγκριση διεξαγωγής κοινών μαθημάτων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.
15/11/2017: Ανακοίνωση Προγράμματος Ιαπωνικού Ιδρύματος 2018
15/11/2017: Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ)
13/11/2017: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΔΕ Κρήτης "Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Σχέσεις και Προοπτικές"
13/11/2017: Διαβίβαση εγγράφου με θέμα "Έγκριση Δράσης και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανοιχτή συμμετοχή σε διαγωνισμό καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού"
13/11/2017: Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ)
09/11/2017: Πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2017-2018
07/11/2017: Διαβίβαση εγγράφου για ενημέρωση με θέμα: "Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδ. Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες"
07/11/2017: Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή
03/11/2017: Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδ. Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες
01/11/2017: Παρουσίαση του ν. 4485/04-08-17 σε Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-Ορεστάδα
31/10/2017: Πρόγραμμα Σπουδών σε Αιγυπτιακά Πανεπιστήμια
30/10/2017: Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2017-2018
30/10/2017: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Α.Μ. ΤΗΣ Π.Σ. ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
27/10/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Λογότυπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
25/10/2017: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει
25/10/2017: Πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες και της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου
20/10/2017: Δελτίο Τύπου για παράταση προθεσμίας στεγαστικού επιδόματος
19/10/2017: Ανανέωση εγγραφής-Δήλωση μαθημάτων για το Ακαδ. Έτος 2017-2018
16/10/2017: Δράσεις διεθνούς συνεργασίας του ΤΑΜ-ΔΠΘ με το KAZAN STATE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING (KSUAE)
13/10/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17-10-2017. Διαβούλευση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11)
13/10/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19-10-2017.Διαβούλευση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12)
13/10/2017: Πρόσκληση και πρόγραμμα για την Ημερίδα Πλημμυρών στην Καβάλα 20-10-2017
12/10/2017: Υπενθύμιση.Διήμερο Συνέδριο ΕΚΔΔΑ με θέμα "Δημόσιες Υπηρεσίες στη Μεόγειο" 19 και 20 Οκτωβρίου2017
11/10/2017: Πρόσκληση. Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση της προκηρυχείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού στο γνωστικό αντικείμενο "Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός:Σχέση του δομημένου περιβάλλοντος με τους υπαίθριους χώρους και το τοπίο"
11/10/2017: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού με γνωστικό ακτικείμενο "Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός:Σχέση του δομημένου περιβάλλοντος με τους υπαίθριους χώρους και το τοπίο"
10/10/2017: Πρόσκληση. Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών στο γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής -Αρχιτεκτονική Μορφολογία-Αποκαταστάσεις"
10/10/2017: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών στο γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής-Αρχιτεκτονική Μορφολογία-Αποκαταστάσεις"
10/10/2017: Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών στο "World Academic Expo (WAVE) 2017"
09/10/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση στην Ελλάδα επιμορφωτικών σεμιναρίων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών
06/10/2017: Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις θερινές εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων "Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων Ι-ΙΙ" στα νησιά της Κάσου και της Ρόδου
05/10/2017: Τροποποίηση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θ.
05/10/2017: Εκλογή εκπροσώπων στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ.
05/10/2017: Εκλογή εκπροσώπων στη ΜΟ.ΔΙ.Π του Δ.Π.Θ.
05/10/2017: Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018
03/10/2017: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας 2ης περιόδου υποβολής "Ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης " (Β΄κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
03/10/2017: Χρηματικά Βραβεία από την Εστία Ναυτικών
02/10/2017: Διεθνές Workshop για την ένταξη του Δέλτα, των Στενών και της ευρύτερης περιοχής του Νέστου στο πρόγραμμα MAB UNESCO
26/09/2017: Περίοδος παρουσιάσεων διπλωματικών-διαλέξεων για την ορκωμοσία του Νοεμβρίου
25/09/2017: Περίοδος Δηλώσεων Διαλέξεων
25/09/2017: Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-2018
25/09/2017: Εγγραφές σε Πανεπιστήμια των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών
22/09/2017: World Academic Expo 2017: Πρόσκληση φοιτητών
22/09/2017: Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών ακαδ. έτους 2016-2017
22/09/2017: Δωρεάν εξ' αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο: "Η Μουσική στην Απεξάρτηση"
20/09/2017: Ανακοίνωση προκήρυξης-επαναπροκήρυξης για πρόσληψη ακαδ. υποτροφιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδ. έτος 2017-2018
20/09/2017: Εγκύκλιος στεγαστικού επιδόματος
20/09/2017: 4η Εβδομάδα Αρχιτεκτονικής "Καβάλα Όριο Ρευστό-Σχεδιάζοντας το παράλιο μέτωπο" 28-9 έως 4-10-2017
19/09/2017: Υποτροφίες του Σλοβακικού Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών σε αλλοδαπούς
19/09/2017: Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο για το ακαδ. έτος 2018-2019
18/09/2017: Επιστολή για την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας με τον μπλε κάδο
18/09/2017: Ορκωμοσία Αποφοιτούντων (Νοέμβριος 2017)
18/09/2017: Υποτροφίες του Σλοβακικού Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών σε αλλοδαπούς
18/09/2017: Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο για το ακαδ. έτος 2018-2019
18/09/2017: Ανακοίνωση Ειδικών Τμημάτων Ιταλικής γλώσσας για Δημοσίους Υπαλλήλους στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
18/09/2017: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θ.
13/09/2017: Οδηγίες για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2017-2018, με το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής εγγραφής
13/09/2017: Προκήρυξη-Πρόσκληση του 5ου Πανελλήνιου Ανοικτού Ατομικού Διαγωνισμού Σκακιστικού Σκίτσου
12/09/2017: Κατάθεση δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2017-2018
12/09/2017: Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2017-2018 - Δικαιολογητικά για στέγαση και σίτιση
05/09/2017: Δελτίο Τύπου. Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
04/09/2017: Συνάντηση σχετικά με τη διοργάνωση του 10ου Συνεδρίου Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην Ξάνθη
01/09/2017: Α.Π.Θ. Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών
31/08/2017: Ε.Μ.Π. Δημοσίευση Προκήρυξης
30/08/2017: Προκήρυξη Υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2017-2018, του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος
30/08/2017: Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2017-2018
30/08/2017: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων
30/08/2017: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
30/08/2017: Πρόσκληση.1η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ. την Τετάρτη 06-09-2017, ώρα 14:00
29/08/2017: Ανακοίνωση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επιστημονικές ομάδες και στην επιστημονική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλεια των Τροφίμων
29/08/2017: Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
29/08/2017: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεως στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης
29/08/2017: Υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο"
29/08/2017: Παράταση στην Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
29/08/2017: Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018
29/08/2017: Προκηρύξεις Α.Π.Θ.
28/08/2017: Δελτίο Τύπου. Εργασίες των θερινών εργαστηρίων που πραγματοποίησε το Τ.Α.Μ. στην Κάσο και στη Ρόδο
28/07/2017: Δημοσιοποίηση 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης 01 έως 03 Δεκεμβρίου 2017-ΒΟΛΟΣ
28/07/2017: Επικαιροποίηση Κανονισμού Υποτροφιών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" του Δ.Π.Θ.
26/07/2017: Ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας εισόδου στους Πανεπιστημιακούς χώρους κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών
25/07/2017: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών του Α.Π.Θ.
24/07/2017: Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2017
19/07/2017: 2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS
19/07/2017: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS
11/07/2017: Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης μίας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δομική Επιστήμη και Σχεδιασμός Ενισχύσεων σε Δομικά Στοιχεία Σκυροδέματος"
10/07/2017: Προσφερόμενα μαθήματα οριζόντιας κινητικότητας φοιτητών Πολυτεχνικής Σχολής φοιτητών
10/07/2017: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2015-2016, από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
07/07/2017: Πρόσκληση. 13η έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ. την Πέμπτη 13-07-2017, ώρα 13:00
06/07/2017: Περίληψη προκήρυξης θέσεων για τον ορισμό Διδακτικού Προσωπικού των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
06/07/2017: Τελικά αποτελέσματα, 1ης Προκήρυξης για υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων, ανά ΑΕΙ
06/07/2017: Έναρξη των υποβολών της 1ης περιόδου για τη δράση "Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β΄Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
05/07/2017: Δ.Τ. Ενίσχυση νέων επιστημόνων από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
05/07/2017: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις του DEN CUPID
04/07/2017: Ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2017-2018
03/07/2017: 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος
30/06/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΜΣ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης
29/06/2017: Υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σχολείου
21/06/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση Ακαδ. Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2017-2018 στο Δ.Π.Θ."
20/06/2017: Ύλη μαθημάτων των Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2017-2018
15/06/2017: Αίτημα φιλοξενίας - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέων Ελλάδος
14/06/2017: Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2017
12/06/2017: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών έως 19-06-2017 για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ακαδ. έτους 2016-2017
09/06/2017: Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2017
09/06/2017: Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2017
09/06/2017: Πρόγραμμα Διδυμοποίησης-Twinning για το Αζερμπαϊτζάν Support to strengthening the higher education system in Azerbaijan
08/06/2017: "Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες" ακαδ. έτους 2016-2017. Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο δικαιολογητικών-παράταση προθεσμίας υποβολής
08/06/2017: Νέο Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνιου 2017
08/06/2017: Ανακοινοποίηση στο ορθό. Προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), ακαδ. έτους 2016-2017
06/06/2017: Διδασκαλία εισερχόμενων Καθηγητών με το Πρόγραμμα Erasmus+ Staff Mobility
06/06/2017: Υποτροφίες από το κινέζικο Πανεπιστήμιο Tsinghua του Πεκίνου
06/06/2017: Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, ακαδ. έτους 2016-2017-Διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών
02/06/2017: Πρόγραμμα Σπουδών 2016-2017
02/06/2017: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018
02/06/2017: Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2017
30/05/2017: Πρόσκληση. 12η έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ. την Πέμπτη 01-06-2017 και ώρα 13:00
26/05/2017: ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017
25/05/2017: Ανακοίνωση Ορκωμοσίας 14ης Ιουλίου 2017
24/05/2017: Πρόσκληση. Λόγω έλλειψης απαρτίας στην τέταρτη (4) έκτακτη συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Α.Μ., η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26-05-2017 και ώρα 13:00
24/05/2017: Πρόσκληση.Λόγω έλλειψης απαρτίας στην ενδέκατη (11) έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ., η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26-05-2017 και ώρα 12:00
19/05/2017: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
15/05/2017: Διοργάνωση σεμιναρίων σλοβακικής γλώσσας και πολιτισμού
15/05/2017: Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Υποτροφιών ακαδ. έτους 2017-2018 Ιδρύματος Λάτση
15/05/2017: Πρόσκληση. 4η συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Α.Μ. την Τετάρτη 24-05-2017, ώρα 13:00
15/05/2017: Πρόσκληση. 11η έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ. την Τετάρτη 24-05-2017, ώρα 12:00
11/05/2017: Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μερφωτικών συμφωνιών για το ακαδ. έτος 2017-2018
09/05/2017: Προκήρυξη υποτροφιών HELMERA
09/05/2017: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Καθηγητή, του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
08/05/2017: Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
08/05/2017: Υποτροφίες σε υποψήφιους Διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
08/05/2017: Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει
08/05/2017: Παράταση δηλώσεων και διανομής, διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017
05/05/2017: Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης
05/05/2017: Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ΥΚ (ν.3528/07), όπως ισχύει
05/05/2017: Συμπληρωματική-ως προς τη χώρα της Γερμανίας-Προκήρυξη Μορφωτικών Ανταλλαγών 2017
05/05/2017: Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για Υποτροφίες Αριστείας για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα από το ΙΚΥ
05/05/2017: Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικού προσωπικού στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 71,73,74 του Ν.3528/2007, όπως ισχύουν και του άρθρου 6 του Ν.3613/2007
28/04/2017: Πρόσκληση. 3η συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Α.Μ. την Τετάρτη 03-05-2017 και ώρα 12:30
28/04/2017: Πρόσκληση. 2η συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Α.Μ. την Τετάρτη 03-05-2017 και ώρα 11:30
28/04/2017: Πρόσκληση. 10η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ. την Τετάρτη 03-05-2017 και ώρα 10:30
28/04/2017: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
27/04/2017: Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο θέσεων εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC)
27/04/2017: Ανακοίνωση προκήρυξης για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης
26/04/2017: Προκήρυξη 100 θέσεων υποτροφιών από το ΙΚΥ για το ακαδ. έτος 2015-2016
10/04/2017: Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ακαδ. έτους 2016-2017
07/04/2017: Διαβίβαση εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για διακοπή ρεύματος το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Απριλίου 2017 στη Νότια πλευρά της Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων
06/04/2017: Υποτροφίες της ιταλικής κυβέρνησης για σπουδές στην Ιταλία
06/04/2017: Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+TRAINEESHIPS 2017-2018
03/04/2017: Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2016-2017
28/03/2017: Παράταση της προθεσμίας εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αξιολογητών της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34
21/03/2017: Υποτροφίες της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για εκμάθηση της Αραβικής Γλώσσας για το έτος 2017
16/03/2017: Πρόσκληση, 9η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ. την Τετάρτη 22-03-2017, ώρα 12:00
16/03/2017: Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους
16/03/2017: Προκήρυξη υποτροφιών για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίου ADA στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν για το ακαδ. έτος 2017-2018
15/03/2017: Έναρξη δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
14/03/2017: Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2016-2017
14/03/2017: Χορήγηση Υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές από την Κίνα για το ακαδ. έτος 2016-2017
14/03/2017: Αποτίμηση εργασιών διημερίδας στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.
13/03/2017: Πρόσκληση για εγγραφή μελών ΔΕΠ και Ερευνητών στο Μητρώο Αξιολογητών για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34
13/03/2017: 6η έκδοση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας 21/03/2017
08/03/2017: Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2017
07/03/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τ.Α.Μ. του Δ.Π.Θ. για το ακαδ. έτος 2017-2018
06/03/2017: Διημερίδα για τις "Στρατηγικές Ανάπτυξης και Πρωτογενούς Τομέα στον Ν.Έβρου"
03/03/2017: Υποτροφίες αριστείας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (Master 2) στη Γαλλία
03/03/2017: Πρόσκληση υποβολής αίτησης κινητικότητας για σπουδές Erasmus+
02/03/2017: Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2017
02/03/2017: Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδ. έτους 2016-2017 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείρηση του Υπουργείου Οικονομικών
02/03/2017: Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδ. έτος 2017-2018
01/03/2017: Υποτροφίες για το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου
01/03/2017: Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στην Κορέα
01/03/2017: Υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας για νέους ερευνητές
01/03/2017: Εαρινή Εξεταστική Περίοδος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
22/02/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
22/02/2017: Δημοσίευση Προκήρυξης επτά (7) θέσεων Καθηγητών, στο Ε.Μ.Π.
22/02/2017: Μεταποίηση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ευκαιρίες και απειλές για την Περιφερειακή ανάπτυξη
17/02/2017: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017
16/02/2017: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών Α.Π.Θ
16/02/2017: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών Α.Π.Θ.
16/02/2017: Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδ. έτος 2017-2018"
09/02/2017: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών Α.Π.Θ.
09/02/2017: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών Α.Π.Θ.
09/02/2017: Πρόγραμμα υποτροφιών Ηνωμένων Εθνών για τον Αφοπλισμό
08/02/2017: Πρόσκληση όγδοης (8ης) συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ. την Πέμπτη 16-02-2017, ώρα 11:30
08/02/2017: Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ. την Πέμπτη 16-02-2017
07/02/2017: Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδ. έτος 2017-2018
07/02/2017: Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Lingnan University του Hong Kong για το ακαδ. έτος 2017-2018
07/02/2017: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών Α.Π.Θ.
03/02/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ε.Μ.Π.
03/02/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ε.Μ.Π.
02/02/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ε.Μ.Π
02/02/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ε.Μ.Π
02/02/2017: Υποτροφίες της Ουγγαρίας σε Έλληνες υπηκόους για μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΑ) και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) για το έτος 2017
02/02/2017: Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ακαδ. έτους 2014-15 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
02/02/2017: Διάθεση νέας υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ 365 στα μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας
02/02/2017: Ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών από το Διεθνές Ίδρυμα Matsumae
02/02/2017: Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών Α.Π.Θ.
02/02/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 Α.Π.Θ.
20/01/2017: Πρόγραμμα Εξετάσεων Φεβρουαρίου 2017
19/01/2017: Πρόσκληση, 7η συνεδρίαση (έκτακτη) της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ. την Πέμπτη 26-01-2017, ώρα 13:00
17/01/2017: Πρόσκληση, 6η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ. την Τετάρτη 18-01-2017, ώρα 12:00
17/01/2017: Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από την Ινδία σε Έλληνες φοιτητές για το ακαδ. έτος 2017-2018
17/01/2017: Χορήγηση υποτροφιών από το πρόγραμμα υποτροφιών Darmasiswa της Ινδονησίας σε τρεις (3) Έλληνες φοιτητές για το ακαδ. έτος 2017
17/01/2017: Ενημέρωση σχετικά με υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Τουρκία
13/01/2017: Παράταση δηλώσεων και διανομής, διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ.΄έτους 2016-2017
12/01/2017: Αναστολή του εκπαιδευτικού έργου από την Πέμπτη 12 έως και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017
09/01/2017: Αναστολή του εκπαιδευτικού έργου από τη Δευτέρα 9 έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017
23/12/2016: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό,για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2015-2016, από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
22/12/2016: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
21/12/2016: Παράταση δηλώσεων και διανομής, διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017
21/12/2016: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (Διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2015-16 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Παν. Τριανταφυλλίδη" που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
16/12/2016: ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές στην Ευρώπη
13/12/2016: Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Π.Δ. 407/80 για το Εαρινό εξάμηνο ακαδ. Έτους 2016-2017
09/12/2016: Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή - Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016
08/12/2016: Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης του Τ.Α.Μ. την Παρασκευή 09-12-2016
05/12/2016: Εγγραφές-Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2016
28/11/2016: Δημοσίευση Ανακοίνωσης Προκήρυξης Πλήρωσης έξι (6) θέσεων Καθηγητών Τμημάτων του Δ.Π.Θ.
24/11/2016: Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων Κτηνιατρικής, Ψυχολογίας και του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ.
23/11/2016: Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων Μαθηματικών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, του Τμήματος Φυσικής, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
23/11/2016: Δημοσίευση πρόσκλησης για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Θεάτρου του Α.Π.Θ.
23/11/2016: Δημοσίευση πρόσκλησης για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ.
23/11/2016: Δημοσίευση πρόσκλησης για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
23/11/2016: Δημοσίευση πρόσκλησης για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Α.Π.Θ.
23/11/2016: Δημοσίευση πρόσκλησης για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.
23/11/2016: Δημοσίευση πρόσκλησης για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.
23/11/2016: Δημοσίευση πρόσκλησης για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
22/11/2016: Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης του Τ.Α.Μ. την Πέμπτη 24-11-2016
21/11/2016: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 25ης Νοεμβρίου 2016
18/11/2016: Πρόσκληση συμμετοχής στο 1ο Roadshow Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών
15/11/2016: Επισύναψη συμπληρωματικού εντύπου για το επιμορφωτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML)
15/11/2016: Έντυπο αίτησης προς συμπλήρωση και αποστολή για το επιμορφωτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML)
14/11/2016: Δημόσιες συμβάσεις με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης - τρόπος υλοποίησης
11/11/2016: Αναστολή λειτουργίας των δικτυακών ιστοτόπων εξυπηρέτησης καθηγητών (classweb) και φοιτητών (Unistudent) του Δ.Π.Θ.
11/11/2016: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΕ ΔΥΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
11/11/2016: Πρόσκληση ΥΠ.Π.Ε.Θ. για εκδήλωση ενδιαφέροντος, με σκοπό την ανάληψη διοργάνωσης συγχρηματοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML)
07/11/2016: Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης του Τ.Α.Μ. την Τετάρτη 09-11-2016
03/11/2016: Υποτροφίες του ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες
02/11/2016: Διαγωνισμός σκίτσου με τίτλο "Ο πλανήτης του άλλου πλανήτης όλων μας"
02/11/2016: Ανακοίνωση Ορκωμοσίας 25 Νοεμβρίου 2016
02/11/2016: Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
02/11/2016: Περίοδος διπλωματικών παραδόσεων
18/10/2016: Προθεσμία δηλώσεων διπλωματικών για το Ακ. Έτος 2016-2017
18/10/2016: Προθεσμία δηλώσεων διαλέξεων για το Ακ. Έτος 2016-2017
17/10/2016: Επιλογή κοινών κατ' επιλογήν μαθημάτων της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. για τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και ενσωμάτωσή τους στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος για το ακαδ. έτος 2016-2017
17/10/2016: Φιλανθρωπική δράση του Δήμου Κομοτηνής με ονομασία SANTA RUN
12/10/2016: Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017
05/10/2016: Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημιακού Έτους 2016-2017
05/10/2016: Χορήγηση υποτροφιών στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Α.Ε.Ι. το ακαδ. έτος 2015-2016
30/09/2016: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2016-2017
28/09/2016: Διαβίβαση εγγράφου σχετικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού Επιστήμης του Διαστήματος Odysseus II
28/09/2016: Εκλογή εκπροσώπων στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ.
26/09/2016: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών και Μητρώου Εμπειρογνομόνων του Ευρωπαικού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Erasmus+ 2014-2020
21/09/2016: Πρόσκληση για ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών στην Κοσμητεία για το ακαδ. έτος 2016-2017
21/09/2016: Ανακοίνωση για τους Πρωτοετείς φοιτητές
14/09/2016: Ηλεκτρονική εγγραφή ειτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
14/09/2016: Πρόσκληση εκλογή Καθηγτή, πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Αστικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: σχέση κτιρίου με το τοπίο"
13/09/2016: Πρόγραμμα Υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές στη Σλοβακία για το έτος 2016-2017
12/09/2016: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ.
12/09/2016: Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης
09/09/2016: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
09/09/2016: Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ.
08/09/2016: Υποτροφίες του Μεξικού για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα σε έλληνες υπηκόους για το 2017
07/09/2016: Υποτροφίες της Κυβέρνησης του Μεξικού σε Έλληνες Φοιτητές για σπουδές έτους 2017
05/09/2016: Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για ΣΤΕΓΑΣΗ και ΣΙΤΙΣΗ πρωτοετών φοιτητών του Δ.Π.Θ. για το ακαδ. έτος 2016-2017
05/09/2016: Δελτίου Τύπου. Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
01/09/2016: Εκλογή εκπροσώπων στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.
30/08/2016: Διαβίβαση εγγράφου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού σχετικά με το διαγωνισμό του περιοδικού "Ναυτική Επιθεώρηση" έτους 2016
22/08/2016: Νέο Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2016
29/07/2016: Πρόγραμμα υποτροφιών του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας Ιαπωνικών Σπουδών
28/07/2016: Ενημέρωση πληροφοριακών συστημάτων φοιτητολογίου με στοιχεία ΑΜΚΑ
22/07/2016: Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2016
15/07/2016: Λειτουργία της Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών (ΥΨΥΦ) του Δ.Π.Θ.
12/07/2016: Ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2016-2017
08/07/2016: Επιλογή Μαθημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής στο πλαίσιο της Οριζόντιας Κινητικότητας Φοιτητών
01/07/2016: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
23/06/2016: Ανακοίνωση υποτροφιών στη μνήμη της Abigail Browne στον τομέα του κανονισμού επικοινωνιών στα γραφεία του Cullen International στις Βρυξέλλες για το έτος 2016
17/06/2016: Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ.
17/06/2016: Πρόσκληση συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
07/06/2016: Υποτροφίες για 211 υποψήφιους διδάκτορες, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
07/06/2016: Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών ακαδ. έτους 2015-2016
03/06/2016: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015-2016
02/06/2016: Πρόγραμμα υποτροφιών της Κυβέρνησης του Μεξικού σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές έτους 2016
02/06/2016: Πρόγραμμα θερινού σεμιναρίου σε ξένους πολίτες στο Georgian Manuscript στη Γεωργία για το έτος 2016
02/06/2016: Συμπλήρωση απόφασης με θέμα "Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδ. έτος 2016-17"
01/06/2016: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
20/05/2016: Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2015-2016
17/05/2016: Απόφαση Συγκλήτου για παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στέγασης για τις εστίες του Δ.Π.Θ.
16/05/2016: Πρόσκληση εκλογή Καθηγητή, πρώτης βαθμίδας, για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης του Τομέα Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο "Γενική Ιστορία της Τέχνης-Δυτική Τέχνη"
11/05/2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+TRAINEESHIPS 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
09/05/2016: Διαδικασία χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος ακαδ. έτους 2015-2016
27/04/2016: Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τ.Α.Μ.
27/04/2016: Προκήρυξη 1ου Εσωτερικού Φοιτητικού Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης
25/04/2016: Πρόσκληση για ορισμό Αξιολογητών για την πλήρωση θέσης Καθηγητή 1ης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Αστικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: σχέση κτιρίου με το τοπίο"
22/04/2016: Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών βιβλίων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016
22/04/2016: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης
20/04/2016: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
13/04/2016: Προκήρυξη υποτροφιών του Khazar University Scholarship program 2016-2017, στο Μπακού του Αζαρμπαϊτζάν
13/04/2016: Ανακοίνωση. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (SΤΤ) στο πλαίσιο του erasmus για το 2015-2016
05/04/2016: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
04/04/2016: Δεύτερη πρόσκληση. Εκλογή Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Οικοδομική Τεχνολογία-Αρχιτεκτονική Ακουστική"
01/04/2016: Πρόσκληση συνέλευσης, 6η συνεδρίαση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
01/04/2016: Πρόσκληση συνέλευσης, 2η συνεδρίαση Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
01/04/2016: Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2016 - Παράταση υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος μέχρι και 6/4/2016
31/03/2016: Πρόσκληση. Εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις-Ειδική Κτιριολογία"
28/03/2016: Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τ.Α.Μ. με γνωστικό αντικείμενο "Αστικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: σχέση κτιρίου με το τοπίο"
24/03/2016: Συμπλήρωση της με αριθ.πρωτ. 31428/Ζ1/23-02-2016 αποφάσεις με θέμα "Υποτροφίες χωρών της Αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο Σιμερων Μορφωτικών Συμφωνιών για το ακαδ. έτος 2016-17"
24/03/2016: Πρόσκληση με τίτλο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού"
22/03/2016: Έναρξη διανομής διδακτικών βιβλίων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016
21/03/2016: Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. Πρωτ. 31428/Ζ1/23-02-2016 Απόφασης με θέμα "Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδ. έτος 2016-2017"
21/03/2016: Ύλη μαθημάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2016-2017
18/03/2016: Ορκωμοσία Αποφοιτούντων
15/03/2016: Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2016-2017
11/03/2016: Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος, 5η Συνεδρίαση
09/03/2016: Υποτροφίες Έτος Ελλάδας-Ρωσίας 2016
04/03/2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ 2016-2017
04/03/2016: Προκήρυξη πλήρωσης με ειδική διαδικασία επιλογής τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών
03/03/2016: Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2015-2016 - Δικαιολογητικά εγγραφής
01/03/2016: Πρόγραμμα Υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για σπουδαστές στη Σλοβακία για το έτος 2016-2017
29/02/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος με αντικείμενο "Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού"
26/02/2016: Ενημερωτική συνάντηση για τις ευκαιρίες κινητικότητας των φοιτητών στο εξωτερικό για σπουδές ή πρατική άσκηση μέσω του Προγράμματος ERASMUS+
26/02/2016: Πρόσκληση Συνέλευσης, τέταρτη συνεδρίαση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
25/02/2016: Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδ. έτος 2016-2017
25/02/2016: Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2016
16/02/2016: Ανανέωση εγγραφής- Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2015-2016
16/02/2016: Ορκομωσία Αποφοιτούντων
15/02/2016: Διεθνής Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός
12/02/2016: Έναρξη μαθημάτων - Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2015-2016
06/02/2016: Τροποποίηση του προγράμματος λόγω αναβολής των εξετάσεων στις 4 Φεβρουαρίου 2016
02/02/2016: Απόφαση. Αναβολή εξετάσεων την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016, λόγω Πανελλαδικής απεργίας
22/01/2016: Διαβίβαση ονομαστικού πίνακα αιτούντων μετεγγραφή του ακαδ. έτους 2015-16. Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών
22/01/2016: Κύρωση ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων μετεγγραφή
22/01/2016: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
21/01/2016: Αποστολή έκδοσης του Δικτύου "Ευρυδίκη", με τίτλο "Adult Education and Training in Europe-Widening Access to Learning Opportunities"
21/01/2016: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020"
21/01/2016: Προκήρυξη δύο (2) νέων υποτροφιών
21/01/2016: ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές στην Ευρώπη
21/01/2016: Διαβίβαση εγγράφου με θέμα "Πρακτικός Οδηγός στα αγγλικά για θεωρήσεις εισόδου και άδειες διαμονής σπουδαστών
20/01/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. για το ακαδ. έτος 2016-2017
14/01/2016: Διαβίβαση προκήρυξης για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών
13/01/2016: Πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016