Προπτυχιακά Μαθήματα

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή Στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία Ι
Ιστορία Της Αρχιτεκτονικής – Ι
Βασικές Αρχές Και Έννοιες Της Αρχιτεκτονικής I
Σχεδίαση με Η/Υ Ι
Εικαστικά Ι
Ιστορία Της Τέχνης Ι
Στατική Του Στερεού Σώματος – Δομική Στατική Ι


2ο Εξάμηνο

Εισαγωγή Στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία ΙΙ
Ιστορία Της Αρχιτεκτονικής – ΙΙ
Μαθηματικά
Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ
Βασικές Αρχές Και Έννοιες Της Αρχιτεκτονικής ΙΙ
Εικαστικά ΙΙ
Ιστορία Της Τέχνης ΙΙ
Αντοχή Των Υλικών - Δομική Στατική ΙΙ


3ο Εξάμηνο

Τεχνική Νομοθεσία - Οικονομικά των Κατασκευών
Εργονομία - Ψυχολογία
Γραφικές Απεικονίσεις και Αναπαραστάσεις του Τρισδιάστατου Χώρου
Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Ιστορία Της Αρχιτεκτονικής – ΙΙΙ
Μορφολογία-Ρυθμολογία Ι: Τεκμηρίωση, Ανάλυση και Προστασία Κτιρίων και Μνημείων
Αρχιτεκτονική Σύνθεση - Γενική Κτιριολογία I
Οικοδομική Ι
Εικαστικά ΙΙΙ
Ιστορία Της Τέχνης ΙΙΙ
Παραστατική Γεωμετρία Και Γραμμικές Απεικονίσεις Του Τρισδιάστατου Χώρου


4ο Εξάμηνο

Σχεδιασμός Τοπίου και Αρχιτεκτονική
Αρχιτεκτονική Τεχνολογία - Αρχιτεκτονική Ακουστική
Ιστορία Της Αρχιτεκτονικής – ΙV
Αρχιτεκτονική Σύνθεση - Γενική Κτιριολογία ΙI
Οικοδομική ΙΙ
Ψηφιακές Αναπαραστάσεις– Πολυμέσα
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: Τεκμηρίωση, Ανάλυση και Προστασία Ιστορικών Οικιστικών Συνόλων
Τεχνολογία Σκυροδέματος – Δομικά Υλικά ΙΙΙ
Ιστορία Της Τέχνης ΙV


5ο Εξάμηνο

Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Ι
Πολεοδομία Ι
Αρχιτεκτονική Σύνθεση - Ειδική Κτιριολογία Ι
Αρχιτεκτονική Τεχνολογία - Ενεργειακός Σχεδιασμός
Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων Και Μικροπεριβάλλοντος I
Οικοδομική ΙΙΙ
Εικαστικές Και Πλαστικές Προσεγγίσεις Του Χώρου – Εφαρμογές Ι
Ωπλισμένο Σκυρόδεμα - Αντισεισμικός Σχεδιασμός


6ο Εξάμηνο

Μεταλλικοί, Ξύλινοι Και Μεικτοί Φορείς
Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων Και Μικροπεριβάλλοντος ΙΙ
Οπτικοακουστικές Τέχνες
Οικοδομική ΙV
Εικαστικές Και Πλαστικές Προσεγγίσεις Του Χώρου – Εφαρμογές ΙΙ
Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ
Πολεοδομία ΙΙ
Αρχιτεκτονική Σύνθεση - Ειδική Κτιριολογία ΙΙ
Τεχνολογία Του Περιβαλλοντικού Ελέγχου


7ο Εξάμηνο

Αποκατάσταση – Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων Και Συνόλων – Ι
Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων Και Μικροπεριβάλλοντος ΙΙΙ
Αρχιτεκτονική Σύνθεση–Ειδική Κτιριολογία III
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ: Μορφολογική Διερεύνηση Και Ένταξη Σύγχρονου Κτίσματος Σε Ιστορικό Οικιστικό Σύνολο.
Αρχιτεκτονική Σύνθεση - Γενική Κτιριολογία V
Χωροταξία
Αστικός Σχεδιασμός - Προγραμματισμός Και Σύνθεση Αστικών Χώρων Ι
Οικοδομική V


8ο Εξάμηνο

Αποκατάσταση – Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων Και Συνόλων – ΙΙ
Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων Και Μικροπεριβάλλοντος IV
Αρχιτεκτονική Σύνθεση - Ειδική Κτιριολογία IV
Αρχιτεκτονική Σύνθεση - Γενική Κτιριολογία VI
Πολεοδομία ΙΙΙ - Σύγχρονες Αστικές Ταυτότητες
Αστικός Σχεδιασμός - Προγραμματισμός Και Σύνθεση Αστικών Χώρων ΙΙ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ IV: Μορφολογική Διερεύνηση, Ένταξη Και Ανάδειξη Μνημείων Και Αρχαιολογικών Χώρων Σε Αστικά Και Μη Περιβάλλοντα
Οικοδομική VI


9ο Εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τόπος - Κατασκευή ( Εργαστήριο Β)
Αρχιτεκτονική Σύνθεση - Κτιριολογία - Οικοδομική - Αστικός Σχεδιασμός
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τόπος Και Κατασκευή (ΤΜΗΜΑ Α)